RA-SHEEBA, Evrensel Yaşam Enerjisi’nin çok kuvvetli bir bölümüdür. Kadim Mısır bilgeliğini ve Atlantis bilgisini dualite planına adapte eden bir çalışmadır.

İçimizdeki eril ve dişil yanın dengelenmesi ve bir harmoni içinde yaşayabilmesini hedefleyen heyecan verici, bir o kadar da  ve neşeli bir seminerdir.

Bu seminer; Ra-Sheeaba masterlik semineri ve Ra-Sheeba enerjisinin güncel Yeni Yolda Yürümek seminerini de içermektedir.

İnisiyasyon (el verme) içerir.

Kitapçık ve katılım belgesi verilir.

Artık; İnsanlığın toplam titreşimi, istenen titreşim seviyesine ulaştı ve bu bilgi ve enerji girdapları süzülmeye başladı. Bu düzeye son olarak Mısır’da, ‘Gözetleyiciler’in titreşimi nihayet bu seviyeye ulaştığı zaman erişilmişti.

Şimdi ‘esas oyuncular’ bu enerjiye sahip olmak için tekrar ‘oyun tahtasında’ki yerlerini aldılar. Bu sefer bu enerjiye birçokları sahip olacak ve yükseliş statüsünde çok değerli bir katkısı bulunacaktır.

Artık suiistimal edilemeyecek! Edilemez çünkü bu enerji tek bir grup ya da kişinin tekelinde olmayacaktır. Birçok kişi sahip çıktığında ve bütünlük gösterdiğinde, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir enerji akmaya başlayacaktır. Bu RA enerjisinin SHEEBA enerjisi ile ilk defa birleşmesidir.

Pen-Gough
Merilyn Bretherick

Danışman:

Handan Cengiz